Megafon Instagram

Eldningsförbud i naturen

Från och med idag den 1 juni råder det totalt eldningsförbud i skog och mark i hela Andalusien, förbudet gäller fram till och med den 15 oktober.

 

Eldningsförbud

Anledningen till förbudet är som de flesta förstår att risken för naturbränder är mycket stor under hela sommaren. Det innebär att det är förbud mot all form av öppen eld i eller i närheten av skogsmark. Detta gäller även grillar med ved, kol eller gas, dessutom är det förbjudet att framföra motorfordon vid sidan av vägnätet.

Vad som räknas som nära skogsmark är inom 400 meter från skog eller skogsliknande mark. I stadsplanerat område som ligger längre än 400 meter från skogsmark är det upp till varje kommun att sätta sina egna regler. Vissa kommuner använder sig av samma regler som ovanstående regler från delstatsregeringen (Junta de Andalucía), medan andra är mer tillåtande / strängare. Därför är det ett gott råd att kontrollera med den egna kommunen vad som gäller innan grillen tänds.

Det är också förbjudet att blockera räddningstjänstens åtkomst till vatten genom att blockera tillfarter till floder, sjöar eller andra vattenkällor.

Naturbrand

En naturbrand är skrämmande och ofta dödlig för både människor och djur.

Undantag

Det finns några få undantag, anordningar som används för grillning eller matlagning på anläggningar som används för landsbygdsturism eller ungdomsläger kan efter ansökan och prövning få tillstånd från miljöförvaltningen (”Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente”).

Vad gäller fordonsförbudet så får bönderna och kommunernas miljöskydd använda sina fordon utan tillstånd. Som en nyhet för i år så får även de traditionella Romeriafordonen användas utan tillstånd.

 

Att tänka på för att minimera riskerna för och vid naturbränder

  • Var särskilt uppmärksamma på reglerna för brandskydd som gäller i den region du vistas i.
  • Undvik att kasta cigaretter, sopor och framförallt glasflaskor i skog och mark.
  • Tänd inga eldar i naturen eller i närheten en av skog och mark, det är totalförbjudet nu.
  • Campa bara på godkända platser.
  • Om du upptäcker början till en brand kontakta 112 omedelbart.
  • Om du blir överraskad av en brand, undvik skog och buskage. Sök dig till öppna ytor.
  • Vid naturbränder, följ alltid myndigheternas anvisningar.
Efter naturbrand

Det är det här vi vill undvika, bild från Alcalá la Real, Jaén. Foto: Michelangelo-36.

Relaterade artiklar