Megafon Instagram

Ebolaflyg till Andalusien

USA har bett Spanien om att få använda flygbaserna Morón de la Frontera (Sevilla) och Rota (Cádiz) för sin militära operation mot Ebola.

 

US Air Force i Spanien

U.S. Air Force på Morón de la Frontera (Cádiz).
Foto: RTVE

Förhandlingar pågår mellan Pentagon och den spanska militärens sjukvårdsansvariga om ett mycket ”strikt protokoll” för att förhindra smittspridning. Det handlar om att de 3.000 amerikanska soldater som skall deltaga i operationen vid sin återkomst från riskzonen inte skall kunna sprida viruset i Spanien. Washington har försäkrat att ingen medicinsk personal som har varit i direktkontakt med ebolapatienter, eller personal som misstänks ha sjukdomen skall vara med på planen.

Vad det handlar om är att flygplanen skall tankas, lastats och lossas samt byta besättningar. De deltagande soldaterna skall också kunna vila ut på baserna, men de skall inte få lämna basområdet. I den militära operationen mot Ebola deltar redan en del av de 850 marinsoldater som på årskontrakt är stationerade på Morón de la Frontera i Sevilla. Dessa kommer att återvända till Sevilla när deras uppdrag i Afrika är över.

Huvuddelen av den militära personalen som deltar i insatsen tillhör ingenjörs och logistikenheter som har som uppgift att bygga 17 sjukhus med vardera 100 bäddar. De skall också instruera lokala hälsoarbetare hur de skall bete sig för att bekämpa epidemin. Kostnaderna för insatsen uppskattas till 750.000.000 dollar. Huvudkontoret för operationen kommer att ligga i Monrovia i Liberia, och det kommer också att finnas en mellanliggande bas i Dakar i Senegal.

U.S. Air Force och regnbåge

En regnbåge på Morón de la Frontera.
Foto: Wikimedia (Staff Sgt. Pamela J. Farlin).

Den Andalusiska regionalregeringen ”Junta de Andalucía” har via sin talesman Miguel Angel Vazquez klagat på att de inte har fått någon information eller blivit rådfrågade. Enligt autonomistadgan för Andalusien skall regionalregeringen informeras om alla tvingande internationella fördrag och avtal som direkt eller indirekt inom regionalregeringens befogenheter påverkar samhället.