Megafon Instagram

Ebola ursprung och smittspridning

Den första människa som smittades av Ebola var ett litet barn i Zaire, nuvarande Demokratiska republiken Kongo.

 

Fruktätande fladdermus

Fruktätande fladdermus
Foto: Wikimedia

Detta första dokumenterade fall av Ebola skedde 1976 vid Ebolafloden som sen gav sjukdomen sitt namn, vid det utbrottet insjuknade 318 människor. Av dessa avled ca 90% och detta är den högsta dödlighetsprocenten som hittills har noterats. Idag anses den naturliga värden vara fruktätande fladdermöss även kallade flygande hundar. Med de något otäcka latinska namnen Epomops Hypsignathus monstrosus franqueti samt Myonycteris torquata. Det anses också att det var en sådan som smittade det första offret, antingen genom ett bett eller genom att barnet har ätit en frukt som fladdermusen har gnagt på.

Ebola är en blödarfeber som orsakas av RNA virus som finns i ett flertal varianter, flertalet av dem är allvarliga; filoviridae (Marburg, Ebola), arenavirus (Lassa), bunyaviridae (Rift Valley och Krim-Kongo). Andra virus som kan ge liknande symptom är dengue, gula febern och Hantavirus. I Sverige finns ett Puumalavirus tillhörande gruppen Hantavirus som orsakar sjukdomen Sorkfeber, men den ger sällan svårare blödningar.

Smittvägarna är fortfarande osäkra för Ebola och Marburg, men det anses klarlagt att förutom fladdermössen så kan smittan överföras till människor via gnagare och apor, men andra djur kan inte uteslutas som smittbärare. Vad beträffar de övriga blödarfebrarna så finns det flera av dem där smittspridningen sker via mygg och fästingar samt boskap. Lassafeber är dessutom luftburen, vilket Ebola och Marburg lyckligtvis ännu inte är.

Fruktätande fladdermöss som mat

Fruktätande fladdermöss klara för tillagning i Ghana (Västafrika). Foto: Wikimedia

Ebola smittar från människa till människa genom infekterade kroppsvätskor som saliv och blod men också via nysningar och hosta. Man kan också smittas vid kontakt med avliden i samband med begravning, eller som nämnts ovan via infekterade djur. Detta sistnämnda är också anledningen till att Excalibur, den spanska smittade kvinnans hund blev avlivad av de spanska myndigheterna i Madrid..

Det finns ännu inget vaccin eller säker behandling varför arbetet för att begränsa smittan i nuläget inriktas på att spåra och isolera patienterna.