Megafon Instagram

Ebola och Gran Canaria

FN har bett spanska utrikesdepartementet om lov att använda sig av Gran Canaria som bas för transporter till de Ebolasmittade länderna i Afrika.

 

Las Palmas Flygplats

Las Palmas flygplats, Gando. Foto Wikimedia

FN vill upprätta en luftbro för att undsätta länderna i Västafrika, de har därför bett om att få använda antingen den militära eller den civila delen av Gran Canarias flygplats Gando (även kallad Las Plamas flygplats). De vill i första läget stationera ett av sina transportplan där för att kunna regelmässigt frakta materiel och personal till de Ebolasmittade länderna. FN har redan ett plan stationerat i Dakar (Senegal), men de fruktar att det finns risk för att flygplatser i Afrika kan komma att stängas och då blir det strategiskt värdefullt med en flygplats utanför den afrikanska kusten.

WFP

Foto: Wikimedia

Förenta Nationernas matprogram (WFP) har sedan två år tillbaka en logistikbas i Las Palmas hamn på Gran Canaria. Lokalerna i hamnen har nu blivit för små så FN har tvingats hyra fler lokaler även utanför hamnen. Det finns ett avtal med de spanska myndigheterna att de inom ett år skall ställa större lokaler till förfogande inom hamnområdet. Delegaten för WFP i Las Palmas Pablo Yuste säger att han för samtal med den spanska regeringen ”nästan dagligen”, men han är medveten om att det kan ta tid att få besked.

WFP, World Food Programme är FN:s organ för livsmedelshjälp och är världens största humanitära organisation, de förser undernärda och svältande människor med mat och står för logistiskt stöd till andra organisationer och stater i nödsituationer. 100 procent av WFP:s budget bygger på frivilliga donationer.

.