Megafon Instagram

Den spanska regionen Asturias slopar begreppen jul- och påsklov

Asturias

Foto: istockphoto.com

Anledningen till detta beslut sägs vara av religiös karaktär och nästkommande lov ska från och med nu att kallas ”första- och andra terminårets lov”. Religiösa associationer har protesterat och menar att loven kommer att fortsätta benämnas som jul- och påsklov, samtidigt har idén välkomnats av andra som menar att det religiösa inflytandet som kyrkan har i skolor måste begränsas och att skolkalendern är till för alla elever – troende och icke-troende.

Källa: El Mundo