Megafon Instagram

Brand på campingplats

En våldsam brand bröt ut på en campingplats på södra Gran Canaria i söndags, sex husvagnar och fem husbilar totalförstördes men inga dödsoffer krävdes.

 

El Berriel

Branden bröt ut i Tarajillo, El Berriel som ligger i det populära turistområdet Maspalomas på södra delen av Gran Canaria. Räddningstjänsten fick larmet 15:20 på söndagseftermiddagen och flera räddningsstyrkor var snart på plats, lokalpolis, nationalpolis, civilförsvaret, CUC ambulanser och brandkåren från San Bartolomé de Tirajana. Branden var helt släckt klockan 17:00, brandkåren hade då använt sig av 16.000 liter vatten. 6 människor fick behandling för chockskador, tre av dem skickades iväg till vårdcentralen.

Branden uppges ha orsakats av att en frityrpanna med potatis började brinna i en husvagn, taket i husvagnen fattade därvid eld och sedan spred sig branden blixtsnabbt till omkringliggande vagnar och husbilar. Campingplatsen evakuerades snabbt och platsen var avstängd fram till klockan 18. Under branden exploderade ett flertal gasflaskor och röken kunde ses på många kilometers avstånd.

Det har gjorts undersökningar i Sverige om brandsäkerheten på de svenska campingplatserna och resultatet av de undersökningarna har visat på stora brister. Framförallt brast det i säkerhetsavstånd och släckutrustning. Det finns nog anledning att misstänka att det inte är mycket bättre i Spanien. Därför kommer här några tips och råd för brandsäker camping, råden är från Räddningsverket i Sverige men torde nog kunna tillämpas även i andra länder.

Minska risken för brand

Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa. När räddnings tjänsten kommer fram är det ofta för sent. En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner Står tält och campingfordon för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen..

Hantera gasolen rätt

Använder du gasol för värme eller matlagning måste du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt. Det är viktigt att ha god ventilation i anslutning till utrustningen. Gasol är ingen giftig gas, men den är mycket brännbar och explosiv. Läckande gasol kan dessutom orsaka kvävning eftersom den tränger undan syre. Kontrollera att alla slangar och koppling ar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage. Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen. Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm.Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med läckageprovning genom någon husvagnsklubb eller husvagnsförsäljare. Vid kontrollbesiktning finns ofta möjlighet att få gasolanläggningens täthet kontrollerad.

Grilla säkert

Grilla aldrig i förtältet eller hustältet. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid. Grillen ska stå på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet eller husvagnen. Förvara tändvätska minst tre meter från grillen. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Lägg använt grillkol på avsedd, anvisad plats. Använt bränsle från en kolgrill kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.

Rekommenderade avstånd

Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett camping­fordon och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingfordon menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls

Se över din elutrustning

Du som campinggäst måste se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning du ansluter är CE märkt och att alla kablar är hela. En billig livförsäkring är att låta en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagnen. Eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd är det viktigt att följa upp med egna regelbundna kontroller. Om campingplatsens anslutningsuttag är installerade efter 1992 ska de vara skyddade av jordfelsbrytare. Kontrollera att så är fallet.Ta för säkerhets skull med en egen jordfelsbrytare. Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara längre än 25 meter. Undvik sladdvindor, och om sådana används: rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande bil och husvagn som följd.

Om det börjar brinna

Agera efter principen

  • Rädda – Varna – Larma – Släck
  • Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten via 112. Försök släcka om du har utrustning, men ta inga onödiga risker.
  • Om det brinner hos grannen, flytta om möjligt campingenheter som är i fara.
  • Möt upp räddningstjänsten när den kommer och visa var det brinner.
Campingbrand

Branden spreds mycket fort och blev mycket kraftig, rökmolnet syntes långt.