Megafon Instagram

Bostadspriserna stiger

Kvartalsrapporten som idag den 9 mars har släppts från INE visar att på årsbasis steg bostadspriserna under 2014 på alla populära områden i Spanien.

 

Buerto Banus

INE ”Instituto Nacional de Estadísticas” är den spanska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån i Sverige. Kvartalsrapporten visar att de spanska bostadspriserna steg med 1,8% under 2014, det är första gången på sex år som priserna stiger på årsbasis. Under sista kvartalet 2014 steg priserna med 0,2% och det är tredje kvartalet i rad som de spanska bostadspriserna ökar. Sett på hela 2014 steg priserna utmed hela kusten.

Störst prisökning visar Madrid och Costa Blanca där priserna steg med +2,9 % respektive +2, 8%, följt av Barcelona / Costa Brava med +2,2%. Bland de utländska köparna utgör skandinaverna den näst största gruppen, det är bara britterna som kommer före. Under 2014 beräknas svenska köp ha ökat med 29,7% i Spanien, de norska köpen har däremot minskat med 7% under nämnda period.

Prisutvecklingen 2014

Enligt fjärde kvartalets rapport från inskrivningsmyndigheten ”Registradores” genomfördes 77.881 bostadsköp i Spanien under fjärde kvartalet 2014, det är en ökning med 7,3% jämfört med motsvarande kvartal 2013. Fördelningen mellan begagnat och nyproducerat ligger på 70 / 30, så uppenbarligen är det begagnatmarknaden som är hetast.