Megafon Instagram

Bostadspriserna stiger

I finansinstitutet Bankinters senaste halvårsrapport om tillståndet i den spanska fastighetssektorn förutspås ökade fastighetspriser med 5% under 2016.

 

BankinterDen Madridbaserade banken motiverar höjningen med att fastighetssektorn i Spanien är i tillväxt igen och att försäljningen av bostäder ökar stadigt. Huspriserna i Spanien fick sin första försiktiga ökning (0,8%) redan under andra kvartalet 2014, efter 6 år av nedgång.

För innevarande år konstateras att det på nationell nivå rör sig om prishöjningar på 1,5% i genomsnitt. Det totala antalet försäljningar bör landa på ca 400.000 i år och stiga till 450.000 år 2016, allt enligt Bankinter.

Det osålda beståndet på 500.000 nya fastigheter ser inte banken som något problem, 100.000 av dessa kommer aldrig att säljas eftersom de har för ointressant läge. Däremot finns det nu ett bristande utbud på Spaniens mest eftersökta platser, detta kommer att täckas upp med nybyggen och renovering av befintliga byggnader.

Banken ser den ekonomiska tillväxten som avgörande för återhämtningen och understryker det faktum att Spaniens BNP förväntas växa med 2,2% i år. Detta bör i sin tur resultera i skapandet av i runda tal 417.000 arbetstillfällen, den ökade sysselsättningen betraktas som avgörande för fastighetssektorns återhämtning.

Slutligen nämner banken det faktum att fastigheter har blivit ett alltmer attraktivt investeringsalternativ med uthyrningsmöjligheter som lök på laxen. Detta kan jämföras med den betydligt sämre avkastningen från andra investeringsobjekt som statsobligationer eller sparkonton.

Bankinter är inte ensamt om att tro på tillväxt under de kommande åren. Bland flera andra har det amerikanske kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor kommit med liknande analyser, om än med lite andra siffror.

Standard & PoorStandard & Poor har förutsett 2,5% höjning av huspriserna under 2015 och 2016 följt av 4% höjning under 2017. Enligt deras data så slutade Spaniens nedåtgående trend under 2014 då priserna stabiliserades. De säger vidare att landets ekonomiska återhämtning tillsammans med de låga räntorna gör att fastighetsmarknaden nu på allvar har tagit fart i Spanien.