Megafon Instagram

Blodmåne och Supermåne

Natten mellan söndag och måndag kommer vi att få uppleva ett sällan skådat himlafenomen, blodmåne och supermåne på en och samma natt.

 

Månfömörkelse

Månförmörkelse, foto: Wikimedia Commons.

På natten den 28:e september kommer månen att vara extra nära jorden och dessutom stå lågt över horisonten. Fenomenet kallas för supermåne och inträffar bara när det är fullmåne. Det är vid supermåne som månen upplevs som störst. Månen kommer att uppfattas som större, men det är en illusion. Egentligen är månen bara åtta procent närmare jorden än medelavståndet.

Vad som gör det extra spektakulärt denna gången är att det samtidigt blir total månförmörkelse. Detta innebär nu inte att månen blir osynlig, vi kommer fortfarande att kunna se den. Vi kommer att uppfatta månen som glödande röd, det är ljuset från solen som filtreras genom jordens atmosfär och skapar den blodröda färgen.

Senast det var supermåne och blodmåne på samma natt var 1982 och nästa gång blir inte förrän 2033. Fenomenet kan ses i stora delar av världen, däribland Sverige och Spanien, Spanien ligger något bättre till för att fullt kunna se fenomenet, här kan man se alla nedanstående faser (se karta nedan).

Tidsplanen för månförmörkelsen den 28 september 2015:

  1. Klockan 02.12 – penumbral månförmörkelse börjar

  2. Klockan 03.07 – den delvisa månförmörkelsen börjar

  3. Klockan 04.11 – den totala månförmörkelsen börjar

  4. Klockan 04.47 – maximal total månförmörkelse

  5. Klockan 05.23 – den totala månförmörkelsen slutar

  6. Klockan 06.27 – den delvisa månförmörkelsen slutar

  7. Klockan 07.22 – penumbral månförmörkelse slutar (denna fasen kan inte ses i Sverige).

Månförmörkelse 2015

Karta som visar var månförmörkelsen syns. Foto: Wikimedia Commons.

Förklaringar till termerna ovan

Penumbral månförmörkelse

Vid en penumbral månförmörkelse är månen endast i området penumbran, där det endast delvis är skugga. Vid denna typ av förmörkelse ser månen mörkare ut än normalt. Eftersom vägen in till umbran alltid går genom penumbran innebär en total månförmörkelse alltså alltid även en delvis månförmörkelse. Penumbra är alltså i detta fallet den partiella skuggan (halvskuggan) vid månförmörkelsen (ordet har också andra betydelser).

Delvis månförmörkelse

En delvis månförmörkelse uppstår när endast delar av månen träffar umbran. Här ser det ut som om den del som är i umbran är borta. Som om någon tagit en tugga av månen. Umbran är i detta fallet den totala kärnskuggan (även detta ordet har flera betydelser).

Total månförmörkelse

Vid en total månförmörkelse befinner sig månen sig i jordens totala kägelformade skugga som heter umbra. Här finns inget solljus. Det är vid denna typ av månförmörkelse som fenomenet ”blodmåne” uppstår. Månen skickar inte ut något ljus själv – precis som jorden inte heller gör. Och det kan verka märkligt att det just är i umbran där det inte är något solljus som månen färgas röd. Men det beror på att jordens atmosfär böjer ljuset och att det endast är rött och orange ljus som har lång våglängd som kan passera genom atmosfären och tränga in i umbraskuggan. Det blåaktiga ljuset som har kort våglängd sprids av luftmolekyler och luftpartiklar, och når därför inte fram till månen. När det röda ljuset träffar månen reflekteras det och ger månen dess röda sken.