Megafon Instagram

Billigare gas – säkerhet

Från och med tisdagen den 17 maj sänks priset på att byta de vanligaste gasflaskorna med 4,9%, gasen blir då 32 % billigare än för ett år sedan.

 

Gasolflaskor

Repsol och Cepsa butanflaskor.

Det innebär att högstapriset på den för hushållsbruk vanligaste gasflaskan (12,5 kg butan) sänks till 11,85 €. Det är tredje gången i rad som priset har sänkts, toppnoteringen var 17,50 €.

Priset på buteljerad gas bestäms av näringsdepartementet som gör en prisöversyn varannan månad och priset baseras på internationella priser, valutakurser, frakter och råvarupriser. Detta gäller gasflaskor med en taravikt på över 9 kg, under den gränsen är prissättningen fri. Prisregleringen gäller heller inte gasflaskor över 20 kg. De nya priserna gäller fram till den 19 juli då nästa revision aviseras.

Revideringarna påverkar cirka 8 miljoner konsumenter, enligt de senaste uppgifterna från ”Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia” använder 33,6% av de spanska hushällen butangas, 49% naturgas, 11,1% diesel och 2,5% propan (Propan används där det behövs ett större effektuttag eller om flaskan måste stå i minusgrader).

Lägst pris får man alltid om man byter sin gasflaska på gasleverantörens nederlag, byter man på en bensinstation eller vid deras bilar är det alltid lite dyrare. Om du skall köra med gasflaskor i bilen tänk då på att det är strängt förbjudet att frakta mer än 2 st 12,5 kilos gasflaskor åt gången (reglerna för farligt gods). Det är också förbjudet att förvara mer än två 12,5 kilos gasflaskor i bostaden.

I detta sammanhang så kan det kanske vara på sin plats att nämna att gummislangar som ingår i gasolanläggningar åldras och skall bytas med jämna mellanrum. Slangarna är alltid datummärkta och de får inte vara äldre än 5 år, det är också en bra ide att samtidigt byta reduceringsventilen (men inget krav). Järnhandlarna och varuhusen har kompletta satser med reduceringsventiler och slangar.

Reduceringsventil- slang

Reduceringsventil och slang, ”Kit regulador de gas butano + goma butano” .

Relaterade artiklar: