Megafon Instagram

Billigare bensin och diesel

Priserna på bensin och diesel steg under andra veckan i augusti men nu lagom till att semestrarna är slut så sjunker priserna igen.

 

Tankning

Bensinpriset gick under förra veckan ner med 0,35% och dieselpriset sjönk med 0,67% och därmed bröts prisstegringen som började andra veckan i augusti. Uppgifterna kommer från Europeiska unionens oljebulletin via Europa Press, så de bör vara tillförlitliga.

Bensin

Medelpriset på en liter bensin vid pumpen ligger nu på 1,154 Euro, nu kostar det 1,9% mer än i januari men 3,3% lägre än samma vecka 2015.

Diesel

För diesel är medelpriset vid pumpen 1.027 Euro, detta priset är 6,7% högre än i januari men 4,9% lägre än samma vecka 2015. 70% av fordonsparken i Spanien är dieseldriven.

Att observera är att priserna är medelpriser, lokal konkurrens kan göra avsevärda skillnader. Dessutom finns det lågpriskedjor med automatstationer där priserna är avsevärt lägre, jag såg igår ett dieselpris på 0.985 på en automatstation.

Internationella oljepriser

Ett fat Brent som är det Europeiska referenskriteriet kostar nu 46 Dollar vilket är lite mer än två dollar mindre än för en vecka sedan. Ett fat ”Texas sweet light” som är referensen i USA kostar nu 43 dollar och det är tre dollar mindre än förra veckan. Så det finns förutsättningar för ytterligare prissänkningar.

Medelpriset på bensin och diesel i EU

Bränslepriserna i Spanien är lägre än genomsnittet i EU och euroområdet. Medelpriset inom EU på en liter bensin är 1,3 Euro och inom euroområdet 1,334 Euro. Dieseln kostar i genomsnitt 1.141 € i EU och 1,125 inom euroområdet.

Den lägre nivån på de spanska priserna jämfört med grannländerna beror på att trots ökad moms, högre skatter och nya skatter på biodiesel så har Spanien ändå ett fortsatt lägre skattetryck generellt än jämförbara länder i Europa.

Bensinstation

En typisk spansk ”mack”. i detta fallet i Pontevea i Galicien. Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez.

Relaterade artiklar