Megafon Instagram

Bensinstationer hotas av strejk

Repsol Gas Station

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Fackföreningar och arbetsgivare har brutit affärsförhandlingarna om arbetsvillkoren på bensinstationer, och man nu varnat för att en serie protester kan komma att sluta i en strejk inom sektorn under juli månad. Sektorn innefattar alla företag som bedriver verksamhet av anläggningar för flytande bränsle.

Facket menar att de gjort ”alla nödvändiga ansträngningar och viktiga åtgärder för att uppnå det huvudsakliga målet”. De har även sett till att säkerställa de frågor de anser vara nödvändiga, där bland, löneökning, reglering av arbetsdagarnas utformning och den anställdes geografiska rörlighet, samt tryggheten på stationerna. Fackföreningarna erkänner att det skett att ”vissa framsteg” men att arbetsgivarna motsätter sig bl.a. löneökningen.