Megafon Instagram

Bensinskatt som finansierar sjukvård är olaglig

Bensinskatt

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Enligt EG-domstolens generaladvokat Nils Wahl strider den nyinförda skatten som tillkommer på bränslepriset  mot europeisk lagstiftning.

Pengen som går till vården varierar från 1,2 cent upp till 4,8 cent per liter och har nått sitt maxtak i Andalusien och flera andra regioner. De enda områden där skatten inte tillämpas är Aragón, Baskien och La Rioja.