Megafon Instagram

Banco Santander stänger kontor

Spaniens största bank Banco Santander planerar att stänga nästan 450 kontor över hela Spanien i ett försök att minska kostnaderna och förbättra lönsamheten.

 

Banco Santander

Ett kontor i Rio de Janeiro, foto: Eduardo P.

Nedläggningarna innebär att 13% av bankens 3.467 kontor i Spanien stänger, majoriteten av de drabbade kontoren sysselsätter mindre än fyra personer. Banken har inte avslöjat det exakta antalet nedskärningar men spanska media har indikerat att omkring 1.000 personer kan förlora sina jobb.

Nedläggningarna har tillkännagivits till personalen genom ett internmeddelande som enligt uppgift har varit undertecknat av Rami Aboukhair som är shef för den spanska delen av verksamheten.

Det skrevs att ”Den finansiella sektorn i Spanien står inför en period av stora förändringar. Det nuvarande ekonomiska sammanhanget med ökade myndighetskrav och förändringar i kundernas beteende i användandet av ny teknik gör det nödvändigt att gå fram snabbare med vår kommersiella förvandling”.

Förutom nedläggningarna så planerar Banco Santander att renovera 350 kontor i år, enligt ett nytt koncept som mer fokuserar på diversifierad rådgivning istället för enkla transaktioner. Banken planerar att spara 3 miljarder Euro i slutet av 2018 genom att fördubbla antalet kunder som genomför sina transaktioner digitalt istället för att utnyttja det dyra kontorsnätet.

Banco Santander huvudkontor

Huvudkontoret för Banco Santander S.A. i Santander, foto Wikimedia Commons.

Banco Santander har expanderat kraftigt sedan millennieskiftet genom flera förvärv. Banken är idag störst i Spanien och finns representerade i 19 länder i Europa. De etablerade sig på den svenska marknaden 2004. De är också störst i Sydamerika med en ledande position i Brasilien, Mexiko och Chile samt med närvaro i Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Peru och Puerto Rico. De har också kontor i Nordamerika och Asien. Ser man globalt på banken så är det världens femte största bank med 193.863 anställda och 121 miljoner kunder.