Megafon Instagram

Banco de España förstärker kontrollen

I spåren av den ekonomiska krisen ska nu Europas banker kontrolleras hårdare.

Banco de España

Banco de España
Foto: Wikipedia

Enligt uppdraget från Europeiska Centralbanken i Frankfurt, som gäller alla länder i unionen där de 120 största enheterna ska övervakas närmare, förstärker den spanska centralbanken nu kontrollen över de största bankerna i landet; BBVA, Bankia, Caixabank och Santander.

Man har tillsatt 88 personer enbart för dessa fyra banker, och siktar på att ha en stab på 444 personer som kontrollerar verksamheterna i landets alla banker. Denna personalstab kommer bestå av bland annat tekniker, inspektörer, matematiker och administrativ personal. De 120 största bankerna i EU kommer kontrolleras av personal från Frankfurt såväl som inhemsk personal.