Megafon Instagram

Balearerna vägrar oljeplattformar

”Inga plattformar i våra hav”

De Baleariska öarna i Medelhavet (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera och Cabrera) motsätter sig att se oljeplattformar i sina havsområden. Ögruppen, som är en självständig region inom Spanien, har satt sig emot seismiska undersökningar för att finna källor av kolväten under havsytan som skulle kunna exploateras. Även tidigare har undersökningar av detta slag stoppats efter medborgarprotester men denna gång finns en total politisk uppslutning bakom kravet att lagen från 1998 ska ändras. Lagen, ”Ley de Hidrocarburos”, syftar till att förbjuda projekt för att utreda, prospektera och exploatera olja och gas under havsytan som kan påverka skyddade områden och zoner som är särskilt känsliga. Motionen som de baleariska öarnas samlade politiska krafter nu gemensamt för fram till Spaniens parlament pekar på nödvändigheten att sätta tydliga gränser för det fria företagandets initiativ när det gäller regler kring att utvinna kolväten. Den socialistiske parlamentarikern Joan Bonet hävdade också vikten av att försvara och skydda miljön från exploatering för att kunna bevara ett livskraftigt fiske och en levande turistindustri, och att man även behöver sätta gränser för vad privatpersoner får göra när det gäller den gemensamma miljön.