Megafon Instagram

Att cykla i Spanien

Cyklister är en sårbar grupp och löper störst risk på landsvägar när frustrerade bilförare kör om på olämpliga ställen och på fel sätt.

 

Cyklar

Cykling har blivit allt populärare i Spanien, för ett tiotal år sedan så var de enda cyklisterna man såg på vägarna tävlingscyklister som var ute och tränade. Så är det definitivt inte längre utan numera används cykeln både för motion och för att förflytta sig från punkt A till punkt B.

Man behöver bara kasta en blick på sektorns försäljningssiffror för att se att detta är sant. Under 2015 såldes i Spanien cykelrelaterad utrustning till ett värde av 662 miljoner Euro. Det är en ökning med 68 miljoner Euro jämfört med året innan och 112 miljoner mer än 2013. Siffrorna återfinns i cykelhandlarnas (Ambe) årliga rapport.

Men det är dessvärre inte bara försäljningssiffrorna som återspeglar cykelboomen, det har också blivit motsvarande ökning av olyckor. Enligt de senaste siffrorna från den nationella trafikmyndigheten (DGT) så ökade antalet olyckor från 592 under 2011 (57 allvarligt skadade och 3 dödsfall) till 915 under 2014 (81 allvarligt skadade och 3 dödsfall). – Detta bara i Madridregionen.

Alejandro Valverde

Alejandro Valverde, foto: Barcex.

Även om de flesta olyckor sker i städerna så sker de allvarligaste olyckorna på landsbygden.

”En cykel är inte en leksak, det är ett fordon som kan uppnå avsevärda hastigheter. Vissa människor ger sig ut på vägarna utan att vara medvetna och sina egna rättigheter och skyldigheter” säger José Almagro, generalsekreterare på Madrids cykelfederation.

Flera webbsidor, till exempel de från RACE eller DGT har tips om cykelsäkerhet. Den viktigaste regeln enligt spansk lag är att alltid använda hjälm utanför städerna. Personer som är 16 år eller under måste dock alltid ha hjälm, både i stad och på landsvägen. Det finns några få undantag från hjälmlagen: Vid stark hetta, i kraftiga uppförsbackar och för professionella cyklister. Brott mot hjälmlagen ger 200 € i böter, föräldrar blir betalningsskyldiga för sina barn.

 

Ytterligare några regler som cyklister skall känna till

  • Reflekterande kläder och lyse måste alltid användas när omständigheterna kräver det (när det är mörkt, dålig sikt eller i tunnlar), motsvarande när bilister måste tända ljuset. Böterna är 200 €.
  • Avsaknad av ringklocka – 80 €
  • Dåliga eller inga bromsar – 80 €
  • Passagerare på cykeln – 80 €
  • Inte stanna vid rött trafikljus – 200 €
  • Underlåta att lämna företräde i korsning – 200 €
  • Cykla under inflytande av alkohol – 500 €

Det finns många fler lagar som berör cyklister, detta är bara ett utdrag. En cykel räknas som ett fordon och har att följa alla de reglerna som alla andra fordon har att följa. Därför är det lika förbjudet att cykla på ett övergångsställe som det är att köra en bil där. Hoppar däremot cyklisten av sin cykel och leder den då är det reglerna för fotgängare som gäller.

Ett par fördelar har cyklisterna i Spanien gentemot de flesta andra länder, det är tillåtet att cykla i bredd. Men bara så länge som de håller så långt till höger som möjligt och bara om det är bra sikt och det inte är tät trafik.

Dessutom har cyklister i grupp företräde i korsningar och rondeller när den första cyklisten i gruppen redan har kommit ut i trafikplatsen. Men denna regeln är uppenbarligen problematisk när det gäller mycket stora grupper, frustrerade bilförare har förlorat tålamodet och det har då hänt olyckor.

Vad gäller att cykla på trottoarer eller gågator, så är det generellt förbjudet. Men många kommuner tillåter det i de lokala reglerna, oftast med en föreskrift om minibredd på trottoaren för att det skall vara tillåtet. Och i princip alltid med hastighetsbegränsning till gångfart (Malaga har skrivit ut många fartböter till cyklister).

Vad bilister har att tänka på

När man skall köra om en cyklist eller en grupp av cyklister så skall det vara ett minimiavstånd på 1,5 meter till cyklisterna. Det är tillåtet vid omkörning av tvåhjuligt fordon att överskrida heldragen linje, om det kan göras utan fara.

”Hur mycket frustration en bilist än kan känna sig så kom ihåg hur sårbar en cyklist är” säger Almagro. ”Det handlar om att ha tålamod, att använda sunt förnuft och lyda reglerna, för de finns där av en anledning” tillägger Alfonso Triviño, generalsekreterare för föreningen för proffscyklister och en juridisk specialist på trafiksäkerhet. Enligt Almagros uppfattning kan det aldrig bli för många informationskampanjer, förra året var det tre döda cyklister på Madrids vägar, i år har det redan hunnit bli två.

Cyckel på strandKällor: El Pais, N332, bikehub, cycle chat och Camino Cyklist.