Megafon Instagram

Antiterrorpakt mellan PP och PSOE

Spaniens två ledande partier har kommit överens om en pakt för att bekämpa Islamisk terrorism, överenskommelsen kan ses som en direkt följd av dåden i Paris.

 

Överenskommelsen undertecknas

Mariano Rajoy och Pedro Sanchez, vid undertecknandet i Moncloa palatset.

Premiärminister Mariano Rajoy (PP) och oppositionsledaren Pedro Sanchez (PSOE) undertecknade överenskommelsen i går vid en ceremoni i Moncloa palatset i Madrid. Ändringarna i lagstiftningen som de har kommit överens om skall dock först godkännas av parlamentet innan de träder i kraft.

Undertecknandet sändes i spansk tv och Rajoy sade vid undertecknandet att ”vi har härmed skrivit ner ett tecken på enighet och samförstånd”. Sanchez beskrev pakten som ”en oumbärlig överenskommelse för att åtala och bekämpa jihadist-terrorism”.

Den nya och lagstiftningen skärper straffen för terrorrelaterade brott och ger domare och polis utökade befogenheter för att lagföra ”ensamvargar”, samt även de som lämnar landet för att ansluta sig till beväpnade islamiska grupper på platser som Syrien eller Irak. Polisen skall även upprätta speciella avdelningar som skall bevaka informationen på Internet för att kunna stävja och bekämpa radikala radikala grupper innan det urartar till våldshandlingar.

Lagförslaget innehåller också bestämmelser som syftar till att göra det lättare för myndigheterna att slå ner på finansiering av terroristgrupper, samt gör det till ett brott att sprida terroristpropaganda.

PSOE avvisade ett PP förslag om att införa livstids fängelse för terrorbrott, något som idag inte tillåts av författningen. De enades istället om en kompromiss som innebär att livstidsdommar kan avkunnas, men kommer att bli föremål för rättslig omprövning efter avtjänade 35 år. Den nuvarande maximala straffsatsen i Spanien är 40 år.

Islamisk terrorism