Megafon Instagram

Antibiotikaresistens – ett problem

Spanien har blivit allt mer sårbart för antibiotikaresistenta bakterier, förekomsten av dessa har ökat dramatiskt under de senaste åren, men problemet är också globalt.

 

Jorden

Den 18 november är det den europeiska antibiotikadagen, därför tar vi tillfället i akt att sprida kunskap om antibiotikaresistens. I den för Europa gemensamma kampanjen finns det idag mycket information att hämta på myndigheters och organisationers webbplatser, några av dem finns listade längre ned i artikeln.

Världshälsoorganisationen (VHO) ser detta som en global hälsokris och varken Europa eller Spanien lär bli av med hotet. Men vissa länder är bättre förberedda än andra att ta itu med problemet.

Det finns en femgradig skala för att påvisa hur utsatt ett land är, Spanien ligger på nivå 4. Det finns bara en högre nivå och det är nivå 5, där befinner sig Turkiet, Grekland, Malta och Italien. I Spanien finns det multiresistenta bakterier påvisade i 34 provinser.

Det Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) bestämmer vilka nivåer som varje land befinner sig i. De har också kritiserat Spanien för avsaknaden av övergripande planer för att bekämpa antibiotikaresistens, det enda som finns är en regionplan som utvecklats i Madrid. Ett annat instrument som saknas är ett nationellt övervakningssystem.

Konsumtion av antibiotika i Europa

Antibiotikaresistens

Klicka på bilden så öppnar en större bild med mer information i ett nytt fönster.

Antibiotika är något av det mest värdefulla vi har och vi har länge tagit det för givet. Idag ökar antibiotikaresistensen men alla kan bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden. Information om vad vi alla kan och bör göra finns på nedanstående webbplatser:

Sverige

SKYDDA ANTIBIOTIKAN
ANTIBIOTIKA ELLER INTE

Internationellt

EUROPEAN ANTIBIOTIC AWARENESS DAY

Skydda Antibiotikan