Megafon Instagram

Andalusiska flickor vaccinerar sig inte mot HPV av okunskap

Vacciner i Spanien

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Det säkraste sättet att förhindra uppkomsten av livmoderhalscancer är att vaccinera flickor när de fyller 14 år mot humant papillomvirus (HPV). Men drygt en tredjedel av alla unga flickor i Andalusien vaccineras (38 procent) medan andelen i andra kommun når 96 procent. De främsta orsakerna till lågt antal vaccinerade flickor i södra Spanien är okunskap och brist på information. Humant papillomvirus överförs genom sexuell kontakt.

Ordföranden för HPV-Málaga, Andrés Carlos Lopez Diaz, menar att vaccinationen bör ske i skolor, och inte bara i vårdcentraler och att man på detta sätt skulle få upp antalet vaccinerade flickor. Han anser att kvinnor upp till 46 år bör vaccineras mot HPV. ”Framför allt är det lämpligt att kvinnor under 30 år vaccinerar sig. Vi behöver en större medvetenhet om samhället i denna fråga. Det är viktigt att förebygga livmoderhalscancer genom vaccination”

HPV drabbar både män och kvinnor, men kvinnor löper större risk. Viruset är den vanligaste i världen, mer vanligt förekommande än influensa. ”Upp till 80 procent av befolkningen kommer någon gång under livet att komma i kontakt med viruset, och de kommer att smittas vid något tillfälle. Kroppen har dock naturliga mekanismer som eliminerar det mesta utan att ens lämna spår av något slag”, menar Dr Lopez Diaz. Endast en liten andel kvinnor, ca 10 procent, av de som kommit i kontakt med viruset utvecklar skador i livmoderhalsen. ”Livmoderhalscellerna blir inte cancerogena över natten, det tar tid och en inverkan av andra faktorer för att cancer ska utvecklas”