Megafon Instagram

Andalusien förbjuder el-cigg i skolor och på sjukhus

Andalusien följer i Kataloniens fotspår och förbjuder nu användandet av el-cigg i skolor och på sjukhus. Man vill även införa strängare regler i marknadsföringen för att förhindra att ciggen säljs som ett giltigt alternativ till att sluta röka. La Junta de Andalucia genomför just nu en studie över el-cigarettens komponenter för att avgöra om den innehåller farliga substanser som kan skada hälsan.

För att undvika bedrägerier har hälsoinspektionen utvecklat ett protokoll som för att övervaka försäljningen av el-ciggen och för att kontrollera att den inte marknadsförs som ”bra för hälsan”.