Megafon Instagram

Andalusien debiterar inte öppenvårdspatienter för medicin

Den andalusiska sjukvården (SAS) kommer inte att debitera patienter i öppenvården för läkemedel utfärdade av sjukhusapotek.

I september meddelande regeringen att det nya betalningssystemet som avser debitering av mediciner i öppenvården skulle träda i kraft den 1 oktober.

Reformen omfattar över 150 läkemedel, inklusive behandlingar för olika typer av cancer och andra kroniska sjukdomar som reumatism, artrit, multipel skleros, HIV och hepatit C. Det gäller läkemedel som delas ut till öppenvårdspatienter, och inte de som administreras direkt till inneliggande patienter.