Megafon Instagram

Alicante tillåter tiggeri med djur

Alicantes djurskyddsnämnd har beslutat tillåta gatutiggare med djur.

Foto från http://www.flickr.com/photo/livenature

Foto: Wikimedia Commons

Marisol Moreno, kommunfullmäktigeledamot, säger att detta var en av de mest kontroversiella punkterna i det nya djurskyddsprogrammet i kommunen, men att förslaget godkändes under förutsättning att djuren uppfyller alla juridiska och hälsomässiga krav.

Kommunfullmäktige ogillade ett totalförbud mot tiggeri med djur, eftersom det är svårt att skilja de som använder djuren som ett sätt att få mer pengar från dem som bara vill vara nära sina husdjur.

Moreno förklarar vidare att många av de hemlösa med djur inte går till mottagningscentret CAI, eftersom deras fyrfota vänner inte är tillåtna där. Därför undersöker nu kommunen möjligheten att placera burar utanför där djuren kan få vara medan deras ägare besöker centret.

Kommunen planerar också en vaccinationskampanj och utdelning av gratis ID-chips till hemlösa djur. Djurskyddsnämnden har under nästa år en utökad budget på 200 000 euro för att genomföra dylika projekt.