Megafon Instagram

Akut luftföroreningsläge i Madrid

Madrid tvingas nu för första gången att starta sitt program mot akuta luftföroreningar som klubbades i Mars i år.

 

Luften i Madrid

Madrid, foto: thewritingzone

Konkret så innebär det i nuläget att hastigheten på M-30 och andra tillfartsvägar sänks från 90 till 70 kilometer i timman. Protokollet som antogs i Mars innebär också möjlighet att förbjuda parkeringar i SER zonen för icke boende samt begränsar trafiken med 50% i city innanför M-30.

Restriktioner i innerstaden berör inte allmänna transportmedel, skolbussar, handikappfordon, kommersiella fordon samt fordon som inte släpper ut avgaser. Däremot berör det motorcyklar och mopeder, tomma taxibilar – frånsett ecotaxis och eurotaxis.

En talesman för kommunen berättar att åtgärderna vidtas på grund av att det under två dygn har uppmätts en mycket hög koncentration av kvävedioxid (NO2), en giftig gas som irriterar luftvägarna. Restriktionerna trädde i kraft klockan 6.00 i morse efter att 11 mätstationer har uppmätt värden på 200 mikrogram per kubikmeter luft.

Om det behövs kommer restriktionerna att utökas i enlighet med det antagna protokollet. Enligt väderlekstjänstens (AEMET) prognos finns det risk för att koncentrationen av kvävedioxid fortsätter fram till den 17 november.

BilavgaserEnligt Madrids borgmästare Manuela Carmena så är nya och kraftfulla regleringar för att stoppa luftföroreningar på gång och avses att behandlas i kommunstyrelsens nästa sammanträde i slutet av månaden. Det förslagna åtgärderna kommer att innebära mycket kraftiga trafikbegränsningar i Madrid.