Megafon Instagram

45 miljoner Euro satsas

Murcia regionen får 45 miljoner Euro från olika EU-fonder för en upprustning av Mar Menor området.

 

Mar Menor

Mar Menor är en av regionens största ekonomiska inkomstkällor, det är dessutom ett helt unikt område. Enligt regionalregeringen finns det inte en liknande lagun någonstans i Europa. Pengarna som regionen nu får tillgång till skall användas för att investera i hållbar turism, och det finns en rad planerade åtgärder för att åstadkomma detta. Tidningen La Verdad skriver att även om Mar Menor är under hård press på grund av mänskliga aktiviteter och visar tecken på ekologisk förstörelse så anser regionalregeringen att det går att vända utvecklingen

Ett av de viktigaste målen i Mar Menor är nollutsläpp. Det innebär en utbyggnad av infrastrukturen för rening och mindre användning av konstgödsel i området runt lagunen. Båttrafiken skall regleras hårdare, medan det skall bli bättre villkor för cyklisterna. Bland annat skall det bli en cykelbana hela vägen ut till den som redan finns i La Manga.

Det skall också satsas mer på färjetrafik och det skall inrättas en sjötaxi. La Manga kommer att få en sammanhängande strandpromenad och det skall upprättas en plan för att få slut på trafikköerna, detta skall göras i samarbete med Cartagena och San Javier.

Det kommer också att bli en satsning på professionell idrott och fritidsfiske, men också yrkesfisket kommer att få stöd. Men framförallt är det turismen som skall stärkas och det skall göras upp en omfattande plan för att locka investerare till Mar Menor. Det är regiondepartementet för ekonomi, sysselsättning och turism som skall utarbeta detta med stöd från Insituto de Fomento i Murcia.