Megafon Instagram

4000 akademiker väntas få statligt bidrag om de hittar jobb innan november

Över 1 200 ungdomar i Malaga har ansökt om bidraget på 400 euro i månaden som erbjuds av Junta de Andalucía för akademiker under 35 år som lyckas hitta ett jobb innan den 20 november i år. Med en ursprunglig budget på 15 miljoner euro för 2013 och 2014, ska planen vara till förmån för nästan 4000 andalusier som kan komma att beviljas detta stöd.

För att få bidraget måste den sökande ha ett anställningskontrakt på heltid under en 12-månadersperiod. Skulle kontraktet inte brytas har man tre månader på sig att hitta ett annat jobb innan bidraget dras in. För att förhindra fusk måste det företag som anställer redovisa en ökning av antalet anställda och se till att lönen fastställs genom ett kollektivavtal.

Urvalet baseras främst på akademiska kvalifikationer, men man kommer även att ta hänsyn till om personen har ett funktionshinder, är offer för våld i hemmet eller för terrorism, eller om personen har barn utan att få bidrag. Man kommer även att prioritera bostadsorten för att se om den räknas till de som identifieras som ”särskilt drabbade av arbetslöshet”.