Megafon Instagram

20 miljoner spanjorer kommer att leva i fattigdom år 2025

Demonstration i Spanien

Foto: istockphoto.com

Tjugofem miljoner européer kommer att kastas in i fattigdom år 2025 om regeringarna inte snart lägger ner åtstramningsåtgärderna. Åtta miljoner av dem kommer att vara spanjorer, vilket innebär att Spanien skulle stå för en av tre av de nya fattiga i Europa.

Slutsatsen är dragen i en rapport genomförd av Oxfam som belyser ojämlikheten i olika europeiska länder. Studien visar att Spanien år 2025 kommer att ha 20 miljoner fattiga människor, vilket är 7 miljoner fler än i dag och motsvarar 42% av befolkningen. Dessutom kommer de rikaste att tjäna 18 gånger så mycket som de fattigaste.

Skräckscenariot presenterades under en presskonferens idag och speglar ett fattigare och mer ojämlikt samhälle om det inte sker en drastisk förändring i politiken snart.