Megafon Instagram

13 ton hasch beslagtaget

Guardia Civil har beslagtaget 13 ton hash på en båt i farvattnen i Alboransjön utanför Málaga.

 

Río Miño

Río Miño
Foto: Guardia Civil

Beslagtagna droger

Beslaget
Foto: Guardia Civil

Tillslaget gjordes efter att ett italienskt flygplan hade fattat misstankar mot en brittiskflaggad båt, flygplanet kontaktade den internationella samordningscentralen (ICC) som i sin tur meddelade Guardia Civils fartyg Río Miño. När besättningen på båten blev varse om Guardia Civil försökte de fly i hög fart, men blev prejade och bordade.

På båten upptäcktes 514 balar hasch insvepta i säckväv med en vikt på 13.000 kg. Besättningen som bestod av två spanjorer och en litauer var kända sedan tidigare för flera fall av narkotikahandel och arresterades därför omgående. Besättningen och de beslagtagna varorna fördes därefter till Melilla där besättningen kommer att ställas inför rätta.

(*) Alboransjön är den västligaste delen av Medelhavet kring den spanska ön Alborán innanför Gibraltar sund.