Megafon Instagram

Vannforbruket i Malaga skal måles etter antall mennesker

Vann

Illustrasjonsfoto: istockphoto.com

Malaga vil at vannforbruket skal måles individuelt og fra i november i år, vil hver liter belastes forskjellig avhengig av antall personer i husholdningen. Tiltaket har som mål å «straffe» folk som bruker overdrevent mye vann.

Emasa anser det ikke som rimelig» at en person som bor og forbruker på 30 kvm skal betale det samme som en familie på tre, og vil derfor gå over til å måle kubikkmeter per person i stedet for å måle per bolig.

Fra og med neste uke, kommer Emesa til å begynne å sende brev til alle sine abonnenter for å informere dem om endringen. De vil ta hensyn til folketellingen for å estimere antall mennesker som bor i hver bolig.

Facebook Comments