Megafon Instagram

Uønsket reklame blir forbudt

En ny lov utformet for å hindre uønsket reklame er på plass i Alfaz del Pi på Costa Blanca og det kan være svært kostbart å bryte loven.

reklame-vinduDen nye loven som nylig har blitt vedtatt av kommunestyret i Alfaz del Pi, ble enstemmig klubbet igjennom på tvers av partigrensene. Det er nå for eksempel forbudt å sette flyers på frontruter på bilene.

Formålet med loven er i hovedsak å regulere oppsetting av reklameskilt og plakater langs offentlige veier og gater. Det gjelder særlig oppsetting på gjerder, skilt og trær, men det inkluderer også andre former for distribusjon av reklame.

reklame-treDen nye forskriften har 18 punkter, deriblant forbud mot reklame på frontruten på biler. Men det samme gjelder også å distribuere brosjyrer og informasjon direkte til folk på gaten, men det er fortsatt gratis å distribuere reklame i postkassene.

Det er heller ikke tillatt med biler eller tilhengere, hvis primære formål er å annonsere. Dette gir en bot på mellom 300 og 750 Euro. Unntatt er reklame som teller som sosial, kulturell, sport, velferd, samt kommunen, andre etater, organisasjoner og foreninger som leverer disse tjenestene.

Bøter

Mindre alvorlige lovbrudd vil koste mellom 300 og 750 Euro. Alvorlige brudd på reglene vil koste 751-1.500 euro og svært alvorlige overtredelser mellom 1.501 og 3.000 euro.

Som et svært alvorlig lovbrudd regnes oppsett av reklame på uautoriserte steder, noe som også gjelder for trær i urbane områder. Det er også sett på som svært alvorlig om reklame settes opp på tillatte steder av en reklamedistributør som ikke har lisens eller er anonym.

Bedrifter, organisasjoner og foreninger som allerede har lisens til å sette opp reklame må også overholde de nye reglene. Det samme gjelder også for offentlige myndigheter.