Megafon Instagram

Unikt prosjekt mot bostedsløshet

Hjemløs i Spania

Foto: Wikipedia

I Sanlucar i Cadiz kommune investerer en finansinstitusjon penger i et boligprosjekt for å gi hjemløse husly. En bygård med 20 leiligheter er kjøpt og gitt til kommunen for å tilby overnatting til familier i sosial nød.

Dette er det første prosjektet i sitt slag i Andalusia, men neppe den siste. Det pågår forhandlinger med flere banker og byggherrer til å leie tom bygård for hjemløse.

De første 20 leilighetene som nå forberedes er i et nybygd boligområde som ble forlatt da boligboblen sprakk. Huset har i noen tid vært bebodd av sytti husokkupanter. Disse vil ikke automatisk få prioritet når leilighetene vil bli fordelt blant de trengende.

I løpet av de neste dagene, vil kommunen tildele hjemmene til de som står oppført i det kommunale registeret av boligsøkere og trengende, som omfatter mer enn 500 mennesker. Antallet ledige leiligheter er i øyeblikket mindre enn 300 stk.

For å fremskynde denne prosessen har ordføreren i Sanlúcar kommune Victor Mora laget en liste over hus som er ledige og skulle kunne inngå i det nye boligprosjektet.

Facebook Comments