Megafon Instagram

Ungdommens situasjonen i dagens Spania

Spanske unge er bedre utdannet enn noen gang før, men til tross for det lykkes de ikke med å få en jobb, i alle fall ikke innenfor den utdannelsen som de har.

Universitetet i Salamanca

Universitetet i Salamanca
Foto: Wikipedia

Så mange som 41% er overkvalifisert for sin nåværende jobb og mange unge mennesker velger å flytte utenlands for å finne arbeid, både til Europa og Sør-Amerika.

Enrique Hernandez, Visepresident på Ungdomsinstituttet (Instituto de la Juventud), sier at det mangler er en gjennomtenkt plan for utdannelse og jobb for ungdom. Arbeidsledigheten for universitetsutdannede er tre ganger høyere enn gjennomsnittet i OECD.

Svimlende 77% av unge mennesker i alderen 16- 30 år bor sammen med sine foreldre og blant de som er 30-34 år gamle, er det hele 25,5% som ennå ikke har blitt selvstendige.

Levekostnadene er en faktor i helhetsbildet. Boligprisene har falt siden den økonomiske krisen begynte, men fordi lønningene er så lave, hjelper det lite. Ifølge statistikken bruker de som er yngre enn 30 år satt halvparten av inntekten sin på husleie.

Unge kvinner tjener i gjennomsnitt € 1042 / år mindre enn menn. På tross av dette er det flere kvinner enn menn som klarer seg på egenhånd. Årsakene til at så mange unge mennesker ikke er i stand til å forlate barndomshjemmet, eller må flytte tilbake til foreldrene er arbeidsledighet, sesonger, deltidsarbeid, lav lønn og høye levekostnader.

Spania er det landet i Europa med høyest andel av unge mennesker som verken er i arbeid eller studerer, og ligger som nummer to etter Hellas når det gjelder arbeidsledighet blant ungdom. Det diskuteres nå om å endre arbeidsmarkedet og arbeidstidene. «Hvis vi som allerede har jobb kan jobbe færre timer, kunne unge mennesker få en sjanse til å komme inn i arbeidslivet», sier antropolog Javier Aroca.

Rundt om i landet er det ulike mindre tiltak for å takle arbeidsledighet blant ungdom. I Almeria for eksempel har prosjektet Emple@joven (Jobber for unge) arrangert 68 arbeidsplasser for unge mennesker i et seks-måneders program finansiert av Junta av Andalusia.