Megafon Instagram

Turismen går mot nye rekorder

Andalusia i Sør-Spania, og spesielt Costa del Sol, går mot historiens beste turistmåned med rekordtall for hotellbelegget i nesten hele regionen.

Stranden i Cabopino (Marbella). foto: Konstantin.

Stranden i Cabopino (Marbella). Foto: Konstantin.

August er tradisjonelt den store feriemåneden i hele Sør-Europa. Spanjoler, italienere, franskmenn og tyskere har ferie denne måneden. Dette kombinert med at turismen til mange andre land har falt kraftig (Tyrkia og Nord-Afrika) sørger for at trykket på Spania nå er rekordstort.

Ministeriet for Turisme forteller at hotelleinnkvarteringen for Andalusia har gått opp i alle provinser unntatt i Granada-provinsen, der det har vært registrert en svak nedgang (-2,2%). I hele Andalusia ligger hotellbelegget for tiden på 76% noe som er en økning på 4,5% sammenlignet med i fjor (som også var et bra år).

Málaga er lokomotivet for veksten og til tross for et økt utvalg av hotell er belegget i Málaga-provinsen på 84%. I Málaga by forventes 2.819.000 overnattinger, noe som er en økning på + 6,8%.

Hvis man ser på hele Costa del Sol er bookingsituasjonen i dag noe anstrengt med 90% av alle hotellsengene allerede booket. Det forventes at det samlede belegget når eller til og med overstiger 95%.

La Playa de Santa María del Mar, Cádiz. Foto: Daphne Chui.

La Playa de Santa María del Mar, Cádiz. Foto: Daphne Chui.

Vestover mot Cadiz så er 89% av hotellsengene allerede opptatt, det betyr 1.200.000 gjestedøgn (+ 4%). Østover i Almería ser man de samme positive tallene med 84% bestilt, noe som tilsvarer 1.228.000 gjestedøgn (+ 17,4%).

Ser vi på tallene for hele Andalusia i perioden januar til september, er prognosen 36.873.000 hotellovernattinger. Dette er en økning i forhold til i fjor med 3.278.000 netter (+ 9,8%), noe som gir en gjennomsnittlig utleiegrad på 57% (+ 4,5%). Disse tallene viser bare hotelletbelegget. Private utleiere og campingplasser tilkommer selvfølgelig – men der finnes det ennå ingen tall.

Andalucias Turistminister Francisco Javier Fernandez sa nylig at prognosene for hans avdeling indikerer at destinasjonen i sommersesongen (juni til september) får 25 millioner overnattinger, en økning på 7 prosent fra i fjor, som er en historisk rekord.

Fernández bekreftet at den andalusiske reiselivsnæringen gjør en «betydelige innsats» for å forbedre og konsolidere de positive resultatene ved å øke kvaliteten og de besøkendes lojalitet. Noe som vil bli reflektert i det økende antall besøkende gjennom hele året.

Fra Málagas flygplass terminal 3 – Burger King, foto: Elliot Brown.

Fra Málagas flygplass terminal 3 – Burger King, foto: Elliot Brown.

I løpet av helgen var det 1.800 fly fullastet med passasjerer som landet og tok av på Malaga flyplass, der begge rullebanene nå er i bruk.