Megafon Instagram

Trafikken i Spania har blitt tryggere

Antallet trafikkdrepte har gått ned, både i Málaga-provinsen og nasjonalt i Spania

Trafikkulykke i Andalusia

Trafikkulykke i Andalusia
Foto: Michelangelo-36, Wikimedia

Trafikverket i Spania, «Dirección General de Trafico», har gitt ut en rapport som viser hvordan trafikksikkerheten har blitt kraftig forbedret. Det er statistikk fra 1965 og utover som er lagt til grunn, der antall dødsfall økte hvert år frem til toppen i 1989 da det snudde. I 1989 var det 9.344 dødsfall i spansk trafikk, mens i 2012, hadde dette tallet falt til 1.903 dødsfall.

Hvis man ser på Málaga-provinsen, var det 93 dødsfall i 2008, i 2009 hadde det falt til 69, i 2010 var det 66, i 2011 var antallet drepte 43, og i 2012 var det helt nede i 40 dødsfall i trafikken.

Rapporten slår fast at der det er installert radarer har nedgangen i dødsfall har vært særlig markant. Hvis du ser på årsaken til ulykkene som oppstår, har de ikke endret seg, da det fortsatt er for høy hastighet som er den viktigste årsaken, etterfulgt av alkohol og narkotika. 76% av dødsfallene var menn og 51% av dødsfallene er personer som er 45 år eller eldre. Flertallet av ulykkene (79%) skjer på de vanlige veiene og ikke i urbane områder eller på motorveier. Det er mellom 08:00-20:00 at de fleste ulykkene skjer.

Facebook Comments