Megafon Instagram

Torreviejas busstrafikk endres

Torrevieja kommune har til hensikt å si opp tjenesteavtalen med selskapet som driver i lokaltrafikken i Torrevieja og legge driften ut på anbud

torrevieja-bussDet er selskapet Autocares Costa Azul SA, som de siste 20 årene har drevet kollektivtransport i Torrevieja. Selskapet, med hovedkontor i Orihuela (Alicante) gjennomfører omfattende intercity og dessuten offentlig transport i mange byer, har de totalt 160 busser og 350 ansatte. Selskapet ble stiftet i 1923 av to franske brødre, mens den nåværende eierfamilien tok over driften i 1946.

Dagens innkjøpsprosedyrer krever at tjenesten avsluttes, slik at kommunen kan vurdere hvilke anbud som er økonomisk mest fordelaktige, og samtidig gi best mulig service til innbyggerne. Den aktuelle bussen består av syv linjer fra sentrum og ut til nærliggende boligområder. Lokale Bussruter vil koste kommunen i dag har ca 3 millioner Euro per år, og kommunen har nå bedt om tekniske rapporter og en kostnadsoversikt.

torrevieja-buss-x

Lokalbefolkningen har lenge klaget til kommunen over at linjene og avgangene er for få, og at det mangler noen viktige stoppesteder.

Facebook Comments