Megafon Instagram

Torrevieja i jordskjelvstudie

Ifølge en ny studie av forskere fra Universitetet i Alicante er Torrevieja på Costa Blanca ikke tilstrekkelig forberedt for jordskjelv

seismograf

Seismograf

Det berømte jordskjelvet i 1829 som i utgangspunktet utslettet Torrevieja innebar at det ble laget en beredskapsplan med ideer om hvordan byen skulle bygges. Men planen ble aldri fulgt. På grunn av eiendomsspekulasjon og en offentlig økonomi basert på ekspansjon har man glemt hvilken fare det er for jordskjelv, sies det i studien.

Sosiolog Antonio Aledo og miljøekspert Samia Sulaiman ved Universitetet i Alicante har fokusert på byene med mye turisme som ligger i seismiske aktive områder. Selv om jordskjelven som man nå opplever i Torrevieja er små , så ligger byen tross alt i et av de mest jordskjelvutsatte områdene i Spania. Utviklingen av byen siden 1970-tallet med en stor og nesten planløs ekspansjon har gitt byen en eiendomsstruktur som øker risikoen ved store jordskjelv.

Fra jordskjelvet i 1829

Fra jordskjelvet i 1829

Det store jordskjelvet den 21 mars 1829 drepte 389 personer og skadet 209 personer. I tillegg ble 2000 boliger totalskadd og broer og andre konstruksjoner ble også ødelagt.

Jordskjelvet ble anslått til en styrke på 6,6 på Richters skala.

I nyere tid, nærmere bestemt i 2012, har det blitt utviklet en ny beredskapsplan. Planen har blitt rost for å være et pionerprosjekt i regionen, men ifølge forskere så det er feil. Det tar ikke hensyn til det som er kjent som «dype urbane og sosioøkonomiske faktorer» som øker sårbarheten for jordskjelv. Som eksempel kan nevnes har mangelen på byplanlegging som turist- og byggeboomen brakte med seg, samt at byen om sommeren er «overbefolket».

Torrevieja beskrives som en by som er preget av den enorme boligutvidelsen som gikk forut for 1970, en sesongbasert turisme, mangel på byplanlegging, miljøødeleggelser, demografiske endringer som følge av innvandring, med en økende andel av eldre mennesker. Og også en tvilsom kontroll av kommunene som er preget av korrupsjon.

Omtrent halvparten av Torreviejas innbyggere er fra utlandet, noe som skaper utfordringer knyttet til språk og kommunikasjon. Dette må tas med i betrakningen når man skal informere og forberede et samfunn mot de risikoene som er tilknyttet det å bo i en jordskjelvsone. Eldre bør også bli sett på som en mer sårbar gruppe. Økonomisk og sosialt vanskeligstilte områder med billige boligløsninger, blokker med flere etasjer og en sterk fortetting øker sårbarheten ved jordskjelv.

risiko-jordskjelv-spania

Kartet viser hvor risikoen for jordskjelv er størst i Spania.

Studien, som to forskerne har gjort kan leses her i sin helhet på engelsk (The unquestionability of risk: Social vulnerability and earthquake risk within touristic destinations), i PDF-format (åpnes i nytt vindu).

Facebook Comments