Megafon Instagram

Tiltak mot mygginvasjon i Torrevieja

Siden torsdag kveld har Torrevieja vært rammet av en akutt mygginvasjon. Kommunen gjorde fredag et hastevedtak om å sette i gang sprøyting av områder der myggen kan klekkes.

Tigermygg

Foto: Wikipedia.

De store nedbørsmengdene den siste uken i august har ført til at store mengder mygg har blitt klekket ut. Derfor settes det nå i gang med sprøyting av våtmarksområder og andre steder der myggen kan finne på å formere seg. Arbeidet starter allerede på lørdag 9. september og vil fortsette frem til torsdag 14. september.

Mygginvasjonen var spesielt ille på fredagmarkedet, der den ble et samtaleemne blant mange av de besøkende og selgerne som jobber på markedet.

En del beboere og turister har oppsøkt medisinsk hjelp på grunn av store mengder myggstikk. I løpet av fredagen ble mange butikker og apotek utsolgt for myggmiddel, mens i enkelte boligområder har beboere vegret seg for å gå ut på grunn av store mengder mygg.

Hvordan forhindre klekking
For å forhindre at mygg får klekkesteder nær boliger, bør man å fjerne stillestående vannpytter hvor myggene kan legge egg. Du bør tømme blomsterpotter, bøtter, bokser og lignende gjenstander på terrasen din og i hagen din regelmessig. Brukte bildekk har i mange tilfeller vist seg å være ideelle klekkeplasser for mygg og derfor bør du ikke ha slike liggende utendørs slik at de kan bli fylt med vann. For vannforekomster som ikke kan tømmes eller beboes av insektspisende fisk, er det fortsatt ingen andre realistiske virkemidler enn insektmidler.

Facebook Comments