Megafon Instagram

Strømregningen kan stige med 1,2%

Strømregning i Spania

Illustrasjonsfoto: istockphoto.com

Strømregningen i Soania består i dag av tre deler: energiforbruk, nettleie og skatt. Hvis regjeringen bestemmer seg for å fryse nettleien for de om lag 26 millioner husstandene rundt om i landet, vil forbrukskostnadene stige. Endringen trer i såfall i kraft fra 1. juli.

Industriminister Jose Manuel Soria, uttrykte sin intensjon om å fryse nettleien slik den blir ensartet overalt, slik at den eneste variable delen av regningen er at basert på husholdningenes forbruk. Han sa også at dette vil være en del av regelendringene for energi-reform som regjeringen har planer om å gjennomføre før sommeren. Reformen vil bestå av en rekke standarder som er satt opp for å balansere inntekter og utgifter for strøm og dermed vil hjelpe regjeringen til å dekke en gjeld som nå overstiger 28 milliarder€.

Kilde: Sur

Facebook Comments