Megafon Instagram

Strømmen blir dyrere

Kraftprisen har i løpet av de første to ukene av januar gått opp med 17,2%. Dette betyr at strømregningen i januar vil bli 5% høyere.

wind-turbinesPrisen har gått opp fordi etterspørselen etter elektrisitet har vært økende, noe som er er vanlig ved juletider og når det blir kaldt om vinteren. Dette kombinert med høytrykket har betydd at de billige fornybare energikildene har produsert mindre strøm enn normalt, noe som driver strømprisene oppover.

Mangel på regn og vind gjør at elektrisitet nå for det meste har blitt produsert av gass og kull, noe som er betydelig dyrere enn vind- og vannkraft. Kullkraftverk slipper dessuten ut store mengder karbondioksid, slik at miljøbelastningen er større når det ikke regner eller blåser nok.

Væromslaget som kom denne helgen med regn og vind igjen forventes å kunne redusere prisen på elektrisitet for februar med en til to prosent.

Facebook Comments