Megafon Instagram

Streik rammer togtrafikken

Fagforeningene har annonsert en rekke punktstreiker som berører hele det spanske jernbanenettet. Det begynner allerede i dag og streikene pågår til 23. oktober.

ave-train

Ave lyntog, foto: Wikipedia

I dag streikes det fra kl 13:00 til 15:00 og fra kl 20:00 til 22:00. Men streiken i RENFE og ADIF begynte faktisk allerede i natt mellom midnatt og 02:00

Streikene vil bli gjentatt den 25. september og 2, 9, 16 og 23. oktober alle streikedager er fredager.

Konsekvenser
Streikene betyr ikke at alle tog stopper, da myndighetene har satt opp regler for minimumstrafikk som skal opprettholdes og det er mellom 33% og 75% for en delvis streik. RENFE og FEVE lokaltog vil kjøre mellom 50% og 75% i rushtiden og mellom 33% og 50% resten av tiden. RENFE og FEVE mellomdistansetog vil ha mellom 62% og 65% av togene i drift og til slutt vil langdistansetog og AVE høyhastighetstog kjøre 72% av avgangene.

Bakgrunn
Fagforeningene CCOO, UGT og CGT protesterer mot det de ser som usikre ansettelseskontrakter, en uforholdsmessig reduksjon av lønn og mangel på vikarer.

Forklaringer
RENFE er den spanske tilsvarer NSB.
ADIF tilsvarer Jernbaneverket i Norge.
FEVE er et selskap som delvis går Spanias smalsporbaner, men også lokaltog i enkelte provinser.
CCOO er den største av de spanske fagforeningene med over en million medlemmer, tilsvarende LO i Norge.
UGT er en ledende fagforening, det er dette som er de spanske sosialistene (PSOE) nærmest.
CGT er en anarko-syndikalistiske fagforeninger.

Facebook Comments