Megafon Instagram

Streik og togkaos i dag

I dag har CGT utlyst en landsomfattende streik på Spanias jernbaner. Det er en stor reisedag og store problemer forventes.

Ave Spania

Foto: Renfe

Streiken skal vare i 23 timer fra 00:00 til 23:00 på fredag 26 desember. Renfe sikrer at 77% av trafikken på AVE høyhastighetstog opererer. Minste lovpålagte tjenester er 43,5% for mellomdistansetog og 50% for lokaltog og mellom 62,5% og 75% i løpet av rushtrafikken. Så avvikene vil være størst for de kort- og mellomdistansetog.

For Malagas del betyr streiken at 5 av de totalt 30 AVE-togene mellom Madrid og Malaga er innstilt. De fire togene mellom Madrid og Barcelona er forventet å være i drift. Forbundets viktigste motivasjonen for streiken er motstand mot oppføring av private aktører innen togtrafikken og at deres arbeidsvilkår har forverret seg.

2. juledag er ikke en helligdag i Spania og tradisjonelt sett er det vært mye reising i løpet av dagen, spesielt på mellomlange og lange distanser. Derfor forventes streiken å forårsake problemer for mange reisende.

Facebook Comments