Megafon Instagram

Store protester mot løslatelse av langtidsfanger

Fengsel i Spania

Regionsfengsel i Barcelona
Foto: istockphoto.com

Tusenvis av demonstranter tok til gatene i Madrid på søndag for å protestere mot den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), som i forrige uke besluttet at Spania skulle tillate tidlig løslatelse av ETA-terrorister og andre svært voldelige kriminelle. Saken dreier seg om det såkalte «parot-direktivet» som har sørget for at terrorister og svært voldelige kriminelle skulle sone i 30 år, som er maksimalstraffen i Spania. Det var dette direktivet som ble nedstemt av EMD.

Etter forrige ukes løslatelse av ETA-terrorist Inés del Rio har mer enn 50 medlemmer av ETA og andre kriminelle sendt inn forespørsel om å bli løslatt.

I forrige uke ble også serievoldtektsmannen Antonio García Carbonell løslatt. Han ble på midten av 90-tallet ble dømt til mer enn 200 år i fengsel (selv om han bare kunne sone maksimalt 30 år). Etter å ha sonet 18 år i fengsel, ble han den første ikke-terroristen til å bli løslatt etter den nye lovendringen.

Facebook Comments