Megafon Instagram

Spanske mobilnett raskest

Det London-baserte analysefirmaet Open Signal har publisert en ny analyse av LTE-nett i verden og den viser at det spanske nettet er det raskeste av alle.

4g-hastighetLTE er en forkortelse for Long Term Evolution, ofte markedsført som 4G LTE, dvs standarden for trådløs overføring av data ved høye hastigheter for mobiltelefoner og dataterminaler.

Analyserapporten er basert på data som er samlet inn mellom november 2014 og januar 2015. Innsamlingen skjer via en app som brukeren installerer, den måler dekning, signalstyrken og andre parametere. Appen er populær og nyttig siden den har en hel rekke nyttige funksjoner, derfor har den fått så mange brukere at grunnlaget for denne rapporten er basert på 11 millioner brukere.

Det er i hovedsak to viktige parametre som er fremhevet i rapporten. For det første, den generelle farten og også hvor mye tid brukere benytter seg av LTE-nettet. Tiden som brukerne er koblet via LTE er selskapets viktigste parameter ettersom den fokuserer på brukeropplevelsen og kan knyttes til brukernes tilfredshet med sitt nettverk.

Bruken
Når det gjelder tiden forbrukerne benytter seg av 4G-tilkobling så er Sør-Korea på toppen, der brukerne er online 95% av tiden gjennom 4G. Dette er etterfulgt av Japan, Kuwait, Hong Kong, USA og Canada. Norge er på 16 plass med 62% tilkoblingstid. Sverige er på 10. plass med 73% mens Danmark er på 12. plass med 65%. Se bildet nedenfor.

Tiden LTE-tilkobling brukes, i prosentandel av tilkoblet tid.

Tiden LTE-tilkobling brukes, i prosentandel av tilkoblet tid.

Hastigheten
Når det gjelder hastigheten så er Spania nummer én med 18 mbps, etterfulgt av Finland og Danmark. Norge havner på 6. plass med 16 mbps og Sverige finner vi i 20. plass i sammenheng beskjedne 11 Mbps. Se bildet nedenfor. Det raskeste nettverket av alle undersøkte, hadde spanske Vodafone med en gjennomsnittlig hastighet på 25,2 Mbps.

Gjennomsnittlig nedlastingshastighet.

Gjennomsnittlig nedlastingshastighet.

Landene med det tregeste LTE-nettverket er Saudi-Arabia (under 5 Mbps), Mexico, Kuwait og USA. Totalt er det nå 124 land med LTE-dekning, men det blir nå utvidet til 18 nye land. De skandinaviske landene (spesielt Sverige og Norge) var de første til å lansere teknologien (2009/2010). Siden da har det vært en betydelig vekst. For bare et år siden hadde kun 76 land LTE-dekning.

Hele rapporten kan leses her (på engelsk)