Megafon Instagram

Spanske lønninger

Lønningene i Spania ligger godt under gjennomsnittlig lønn i EU, men det finnes allikevel 15 andre europeiske land med lavere lønn enn Spania.

euro-sedlerEt vanlig spørsmål blant dem som tenker på å flytte til Spania er hvor mye man kan forvente å tjene. Det finnes selvfølgelig ikke noe entydig svar på dette fordi det avhenger veldig av de personlige forutsetningene og hvor man har tenkt å bo. Men det globale rekrutterings og bemanningsselskapet Adecco har bedt forskere fra Barceló & Associates om å beregne gjennomsnittlig lønn i Europa.

Gjennomsnittlig lønn i EU er på 1.995 € brutto per måned. Den spanske gjennomsnittligslønnen er  på 1.640 € per måned, noe som betyr at den er 17,8% lavere enn gjennomsnittet i Europa. I absolutte tall er forskjellen på 355 € per måned.

Spania er dermed i et europeisk mellomskikt, hvor 15 land har lavere og 12 land høyere lønn. Fremfor alt har de østeuropeiske landene betydelig lavere lønn. Den spanske gjennomsnittslønnen er fire ganger høyere enn i Bulgaria som bare er på 357 €. Men på den annen side 40,2% lavere enn lønnen i Storbritannia.

I en sammenligning med Spanias naboland, Frankrike og Portugal, ser man at den spanske lønn er 27,3% lavere enn den franske (615 € mindre per måned). Mens den spanske lønnen er 66,4% høyere enn lønnen i Portugal (986 € per måned).

Den spanske gjennomsnittligslønnen har etter et par år med nedgang igjen en positiv utvikling. Årets gjennomsnittslønn er 0,4% høyere enn i fjorårets.

Hvis vi ser på de topp-rankede nord-europeiske landene (mer enn 2.500 €) så ser gjennomsnittslønnnen slik ut:

 • Danmark: € 3.553
 • Luxembourg: € 2.994
 • UK: € 2.742
 • Belgia: € 2.619
 • Irland: € 2.592
 • Nederland: € 2.575
 • Finland: € 2.555
 • Sverige: € 2.541
 • Tyskland: € 2.515

Til sammenligning er gjennomsnittslønnen i Norge 41.980 kroner eller omtrent 4.500 € etter dagens kurs (26.05.2016). Dette tallet er basert på Statistisk Sentralbyrås beregninger for snittlønn i Norge som ble publisert den 20.03.2015.

Deretter følger et mellomskikt som også inkluderer Spania:

 • Østerrike: € 2.382
 • Frankrike: € 2.255
 • Italia: € 2.017
 • Spania: € 1.640
 • Kypros: € 1.256
 • Malta: € 1.168
 • Slovenia: € 1.142

Hvis du ser på de landene som ligger under 1.000 € per måned, så er det bare Portugal som ligger i Vest-Europa. Alle de andre er øst-europeiske land. En bulgarer må jobbe i 10 måneder for å tjene like mye som en dansk får inn på en måneds arbeide:

 • Portugal: € 986
 • Estland: € 798
 • Kroatia: € 782
 • Slovakia: € 774
 • Tsjekkia: € 758
 • Polen: € 686
 • Latvia: € 601
 • Ungarn: € 543
 • Litauen: € 527
 • Romania: € 453
 • Bulgaria: € 357

Legg merke til at undersøkelsen viser gjennomsnittlig bruttolønn (før skatt). Den sier ingenting om hva man får utbetalt etter skatt ettersom skattesatsene varierer betydelig mellom landene. Den sier heller ingenting om kjøpekraft fordi prisnivået også varierer veldig mye.

adecco-logotype

Om Adecco

Adecco Gruppen er verdens største HR-partner med ca 5.100 kontorer i 60 land spredt over hele verden, blant annet Sverige og Spania. I Konsernet jobber 31.000 mennesker. Adecco er registrert i Sveits og er notert på den sveitsiske børsen i Zürich. I 2014 oppnådde konsernet en omsetning på 181 milliarder kroner. Foruten personalutleie og rekrutteringstjenester tilbyr Adecco løsninger innen blant annet inkludert outsourcing, outplacement, lederutvikling, kompetanseutvikling og karriereveiledning.

 

Facebook Comments