Megafon Instagram

Spansk flyplasstreik: Partene nærmere en løsning

Etter det siste møtet mellom de spanske flyplassforeningene og Aena på fredag, er partene ganske nær en løsning. Neste uke kan de komme til en avtale som kan stanse den varslede streiken på spanske flyplasser, ifølge en av fagforeningslederne.

Alicante flyplass Elche. Foto: Ministerio de Fomento.

Etter at forhandlingene torsdag 14. september brøt sammen på grunn av uenighet om lønn, var det siste møtet på fredag 15. September langt mer fruktbart.

Leder for fagforeningen CCOO i Aena sa at de er ganske nær en avtale i de pågående forhandlingene mellom fagforeningene og eierne av de spanske flyplassene, Aena og Enaire, om å oppnå forbedringer i arbeidsforholdene til spanske flyplassarbeidere og dermed stanse den varslede streiken, ifølge den spanske nyhetssiden Expansión.

Tirsdag 19. september er det planlagt et nytt forhandlingsmøte mellom partene og Ministeriet for infrastruktur. Ifølge generalsekretæren for CCOO, Francisco Casado, kan muligens en «prinsippavtale», oppnås på dette møtet.

Casado sa også videre at «Vi håper at tirsdag blir den siste møtedagen med statssekretæren for infrastruktur», og at vi snart kan inngå en avtale som gjenspeiler en økning i sysselsettingen og lønnsnivået for ansatte på de spanske flyplassene.

Ifølge Casado var det også noen hindringer som dukket opp helt på slutten av fredagens møte, som fortsatt må løses på det neste møtet, men han ville ikke gå nærmere i detalj om disse hindringene, da det kunne skaper problemer for forhandlingene .

Bakgrunnsinformasjon
Fagforeningene for flyplassansatte krever at etter tre års med store overskudd i selskapene som driver de spanske flyplasser, må de ansatte kompenseres med en lønnsøkning, ettersom de ansatte har tapt 8% kjøpekraft  i løpet av de siste årene.

De krever også opprettelse av 450 nye arbeidsplasser i Aena og 250 i Enaire, for å kompensere for reduksjonen av arbeidskraften som har blitt gjennomført tidligere, og som de sier har gjort at bemanningen på flyplassene nå er på et minimum.

Dersom det kommer til en avtalen mellom partene, vil det stoppe de varlsede 25 streikedagene på spanske flyplasser, som har foreløpig blitt utsatt til oktober dersom frohandlingene bryter sammen.

Les mer: Dette er den spanske flyplasstreiken.

Facebook Comments