Megafon Instagram

Spanjolenes internettavhengighet

Ifølge en fersk undersøkelse fra OCU viser en fjerdedel av alle spanjoler symptomer på Internettavhengighet.

mobiltelefon togStudien som OCU* har gjennomført, har til hensikt å synliggjøre risiko forbundet med misbruk av mobiltelefoner og datamaskiner, og avslører at den gjennomsnittlige spanjolen bruker ca 5 timer i døgnet koblet til en telefon eller datamaskin. Studien omfatter mer enn 1900 mennesker og dekker aldersgruppen 18-64 år.

Bruk per uke er fordelt på 22 timer privat og 17 timer på jobb, totalt 39 timer per uke. 26% av forbrukerne uttalte at deres personlige liv var sterkt avhengig av mobiltelefonen.

Å lese e-post og søke på nettet er spanjolenes hovedaktivitet på internett, selv om bruken av sosiale nettverk også er høy. 85% av de spurte sier at de har en konto på et sosialt nettverk og 35% bekreftet at de bruker mer tid på nettet enn de trodde.

Ifølge OCU-studien har mobiltelefonen blitt den viktigste kilden til Internett-tilgang og 78% av alle i undersøkelsen svarte at de eier en smarttelefon. Ifølge studien brukes mobiltelefonen i gjennomsnitt 33 timer i uken. 65% av brukerne sier de alltid har telefonen innen rekkevidde.

Undersøkelsen spurte også om videospill, pornografi og online gambling. 23% rapporterte å spille videospill mer enn en gang i uken, og av disse spiller 7 av 10 mer enn en time om dagen. 21% innrømmer at de ser på pornografi, men bare 4% sier at de har gamlbet med penger på nettet.

Ser vi på de aldersfordelingen av brukerne så varierer tallene mye. Dess yngre folk er, dess mer stiger andelen av mennesker med internettavhengighet. Ifølge undersøkelsen, er det i aldersgruppen 18-24 at avhengighetsfrekvensen er høyest.

Analyseresultatene viser en nær sammenheng mellom misbruk av Internett og mobiltelefoner, og graden av lykke. De som ikke er avhengig av internett føler seg mer tilfreds med livet enn de som er avhengige. Det gjenspeiles også i at de som bruker sosiale nettverk mye, har en lavere grad av livstilfredshet.

Det har vært gort tilsvarende studier i andre land og til tross for de ovennevnte høye tallene, så ligger spanjolenes avhengighetstall ganske lavt. Det er i Vest-Europa bare belgiere, italienere og portugisere som har lavere tall. Dette burde kanskje være en advarsel til alle andre nasjonaliteter?

ocu* OCU står for «Organización de Consumidores y Usuarios» og er en uavhengig ideell organisasjon som ble grunnlagt i 1975 for å fremme forbrukernes interesser og hjelpe dem til å hevde sine rettigheter. OCU får ingen statlige subsidier og det er bare dets mer enn 300.000 medlemmer som finansierer organisasjonen.