Megafon Instagram

Spanjolene lever lengst

En ny studie viser at spanjolene har høyest forventet levealder i Europa og at spanske mødre er de eldste på kontinentet.

Old Couple

Et eldre lykkelig par. Foto: Ian McKenzie.

Fordelene med en sunn middelhavsdiett, rik på fersk fisk, grønnsaker og olivenolje, har lenge vært kjent. Nå har Eurostat har gjennomført en ny studie som viser at spanjolene lever lenger enn sine europeiske kolleger med en forventet levealder på 82,5 år. Tett bak Spania, ligger de to andre middelhavslandene Italia og Frankrike, som også har en levetid på over 82 år. På verdensbasis er det bare Japan som overgår Spania.

Nederst på levetidsskalaen innen EU finner vi Romania, Bulgaria, Latvia og Litauen. De har alle en forventet levealder på under 75 år.

Som de fleste vet, er det også forskjeller mellom menn og kvinner, kvinner lever lenger i alle land. Men forskjellene varierer sterkt, hele EU sett under ett, lever kvinner i gjennomsnitt 5,6 år lenger enn menn. Den minste forskjellen er i Sverige, Nederland og Storbritannia, der det skiller kun 3,7 år. Den største forskjellen er i de baltiske landene med 11,2 år i Litauen, Estland 10.1år og Latvia 10 år.

Studien viser også at spanske mødre venter lenger med å få barn, er gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende 30 år i Spania – mens gjennomsnittet i EU er mellom 25 og 29 år. Spania, sammen med Portugal og Polen lavest fødselsraten i EU, 1,32 fødsler per kvinne.

levetid-eu

Livet etter 65. Klikk for større bilde

De som er interessert og har energi kan lese gjennom den interessante 214-siders rapporten (på engelsk og i PDF-format) her: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6776245/KS-05-14-031-EN-N.pdf/18bee6f0-c181-457d-ba82-d77b314456b9

 

Facebook Comments