Megafon Instagram

Spanias økonomi vokser

IMF nedjusterer de globale vekstprognosene. Av de store økonomiene er det bare USA og Spania som får sine vekstprognoser oppjustert.

International_Monetary_Fund_logoSpania forventes å ha en vekst i 2015 på to prosent, mens for 2016 anslåes veksten i Spania å være 1,8%. Dette er betydelig høyere enn gjennomsnittet i EU, som er 1,2% for 2015 og 1,4% i 2016. På verdensbasis er forventet vekst i år på 3,5% og for 2016 3,7%. Dette er en nedjustering på 0,3% sammenlignet med høstens prognoser.

USA er nå lokomotivet som trekker opp fremtidig vekst, mens Kina, Russland, Japan og Eu-området opplever lavere vekst. Når det gjelder Russland, så er det ikke om noen vekst i det hele tatt, da de er forventet å reversere både i 2015 og 2016.

Den globale veksten får riktignok et løft av de lave oljeprisene, som i stor grad skyldes en økt tilgang på olje. Dette motvirkes imidlertid i enda større grad av negative faktorer, inkludert investeringsvakhet. Stagnasjon og lav inflasjon er fortsatt stormskyer i euro-området og Japan, mener IMF.

Christine Lagarde

Christine Lagarde, leder for IMF (Det Internasjonale Pengefondet). Foto: Wikipedia

De som er interessert kan lese videre på IMF: World Economic Outlook (WEO) Update. (På engelsk, spansk eller fransk, samt noen helt «uforståelige» språk).

Facebook Comments