Megafon Instagram

Spanias økonomi forsiktig på vei opp

Spanias statsgjeld

Foto: istockphoto.com

Den spanske økonomien, eller BNP, har vokst i løpet av tredje kvartal, noe som tyder på at landet er på vei ut av den dype økonomiske krisen som har satt sitt preg på befolkningen.

Veksten er ikke mye å skryte av. Økningen var bare 0,1 prosent sammenlignet med andre kvartal i år, og sammenlignet med fjorårets tredje kvartal er BNP 1,2 prosent lavere.

Ifølge kilder er det eksporten som har drevet veksten. Imidlertid er arbeidsledigheten i Spania fortsatt på ca 26%.

Lederen for sentralbanken Luis Linde minner om hvordan situasjonen var for Spania var i fjor og hvordan man siden den gange har klart å reise økonomien uten noen form for redningspakker fra sine europeiske naboer. Han mener også at usikkerheten rundt fremtiden for den felles valutaen er borte.

Linde bemerker at den forsiktige økonomiske veksten i tredje kvartal ser ut til å fortsette i fjerde kvartal, men han er forsiktig med å konkludere med at Spania har kommet ut av finanskrisen.

Facebook Comments