Megafon Instagram

Spanias kredittverdighet oppgraderes

Den langsiktige kredittratingen for Spania er hevet fra BBB til BBB+, mens kortsiktig kredittvurdering derimot er på A-2.

standard-poors-logoDet er det amerikanske kredittratingbyrået Standard & Poors som har kommet ut med en pressemelding der de også kommenterer sitt syn på hvordan Spania utvikles. De mener at utsiktene for ratingen er stabil. Den oppgraderte rangeringen er den første siden Spania fikk hevet rangeringen til BBB i mai 2014. Den nye ratingen på BBB + innebærer at Spania nå ligger tre grader over det nivået hvor du ikke bør investere.

Videre sier Standard & Poors at «oppgraderingen reflekterer vårt syn på Spanias sterke og balanserte økonomiske utvikling i de siste fire årene, som suksessivt har favorisert de offentlige finansene». De nevner også den positive effekten som reformer innen arbeidslivet hatt som har gitt en forbedret konkurranseevne for eksporten. S & P spår en gjennomsnittlig vekst på 2,7% i 2015 til 2017, og det er en økning fra deres siste verdivurdering i april i år – da ble økningen spådd til 2,2%.

spania-flagg

Det legges imidlertid inn et forbehold om at valget den 20. desember kan utgjøre en risiko for utviklingen.

Kilde: Bloomberg

 

Facebook Comments